Каталог на АЕК

Каталог на АЕК

Прегледи

28

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на АЕК
Опис

Каталог на АЕК

Категорија/тема
  • Влада и јавен сектор
  • Наука и технологија
Одржувач Рената Бурева
Е-пошта на одржувачот renata.bureva@aec.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus