Листа на организации финансиски поддржани од МТСП

Табелата содржи податоци за организациите кои што се финансирани од страна на МТСП преку конкурс за проектно финансирање

Прегледи

45

Преземања

35

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Листа на организации финансиски поддржани од МТСП
Опис

Табелата содржи податоци за организациите кои што се финансирани од страна на МТСП преку конкурс за проектно финансирање

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Милица Коцевска
Е-пошта на одржувачот mkocevska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus