Листа со веб сервиси кои се на располагање, ... Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/843eed09-25ce-49a0-851a-85eac5988aa9/resource/6b2ecb56-8784-44e3-9049-93ed7308a774/download/lista-so-web-servisi1.csv

Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Отвореност

Причина
Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Октомври 15, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Other (Public Domain)
Име Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност
Опис Листа со веб сервиси кои се на располагање, Интероперабилност
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:18:51.106443