Евиденција на згрижувачки семејства

Евиденцијата содржи сумарни податоци за регистрираните згрижувачки семејства

Прегледи

25

Преземања

14

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Евиденција на згрижувачки семејства
Опис

Евиденцијата содржи сумарни податоци за регистрираните згрижувачки семејства

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Марија Војнески
Е-пошта на одржувачот MVojneski@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 28-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus