Дадени согласности на здруженија за давање на услуги од областа на социјалната заштита

Табелата содржи податоци за дадени согласности на здруженијата за давање услуги од областа на социјалната заштита (НВО)

Прегледи

33

Преземања

18

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Дадени согласности на здруженија за давање на услуги од областа на социјалната заштита
Опис

Табелата содржи податоци за дадени согласности на здруженијата за давање услуги од областа на социјалната заштита (НВО)

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Милица Коцевска
Е-пошта на одржувачот mkocevska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus