Вработени во јавниот сектор на РМ во 2017 год.

Вработени во институции на јавниот сектор на РМ во 2017 година со приказ на податоци за нивната родова, возрасна, образовна и етничка припадност. Согласно со член 19 став (3) од Законот за вработените во јавниот сектор во податочниот сет не се опфатени податоци за воениот и цивилниот персонал во служба на Армијата на Република Македонија, овластените службени лица во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи, како и Агенцијата за разузнавање.

Прегледи

105

Преземања

73

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Вработени во јавниот сектор на РМ во 2017 год.
Опис

Вработени во институции на јавниот сектор на РМ во 2017 година со приказ на податоци за нивната родова, возрасна, образовна и етничка припадност. Согласно со член 19 став (3) од Законот за вработените во јавниот сектор во податочниот сет не се опфатени податоци за воениот и цивилниот персонал во служба на Армијата на Република Македонија, овластените службени лица во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи и органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи, како и Агенцијата за разузнавање.

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Станислав Василковски
Е-пошта на одржувачот stanislav.vasilkovski@mioa.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 21-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus