Open

Каталог на податочни сетови од КОМСПИ

Ве молам објавете го каталогот на податочни сетови на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Additional Info

Creator Марија Мирчевска
Organization None
Created over 1 year ago
Closed Not closed yet
Status Open