1 најден податочен сет

Тагови: должници

Филтрирај ги резултатите
  • Листа на должници

    Листа на должници на доспеани и неплатени долгови по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално...
До овој регистар можете исто така да пристапите со помош на API (see API документи).