1 најден податочен сет

Формати: XLS .xlsx

Филтрирај ги резултатите
  • Годишен извештај

    Податочниот сет содржи податоци за доставените извештаи од имателите на информации од јавен карактер
До овој регистар можете исто така да пристапите со помош на API (see API документи).