Неименуван ресурс Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/02ab1b8d-716c-4a40-b0b3-e1bb6257c363/resource/f0d13a39-bacb-4f98-988d-2f3b13f68b73/download/dpi-zakoni2020.csv

Од апстрактот на податочниот сет

Закони во надлежност на ДПИ

Извор: Закони во надлежност на ДПИ

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 5, 2020
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-11-13T09:34:09.858325