Закони во надлежност на ДПИ

URL: http://data.gov.mk/dataset/02ab1b8d-716c-4a40-b0b3-e1bb6257c363/resource/13dccb28-f72b-46af-a27a-2718e3fba657/download/-2020.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Закони во надлежност на ДПИ

Извор: Закони во надлежност на ДПИ

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Закони во надлежност на ДПИ
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација