Цени според класификацијата COICOP

Индекс на потрошувачки цени, индекс на цени на мало и индкес на цени на производители на индустриски производи на месечно, квартално и годишно ниво во % од 2002 до 2017

Прегледи

4

Преземања

2

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Цени според класификацијата COICOP
Опис

Индекс на потрошувачки цени, индекс на цени на мало и индкес на цени на производители на индустриски производи на месечно, квартално и годишно ниво во % од 2002 до 2017

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus