Проценители од областа на информатичките ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/610c0d9b-9d3d-4068-bfd4-d54b732dee57/resource/75490e29-99ca-44ef-9f21-3e451435b7a2/download/proceniteli.csv

Проценители од областа на информатичките технологии

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Јули 5, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 25, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Проценители од областа на информатичките технологии
Опис Проценители од областа на информатичките технологии
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:49:45.358386