Проценка на влијание на регулатива

Преглед на почитувањето на обврските кои произлегуваат од процесот на ПВР и задолжителната објава на законите на ЕНЕР

Прегледи

46

Преземања

10

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Проценка на влијание на регулатива
Опис

Преглед на почитувањето на обврските кои произлегуваат од процесот на ПВР и задолжителната објава на законите на ЕНЕР

Категорија/тема
  Одржувач Станислав Василковски
  Е-пошта на одржувачот stanislav.vasilkovski@mioa.gov.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција годишно
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање 15-11-2018
  Локација Скопје
  Modified 27-11-2019
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
    коментари овозможени од Disqus