Процедура за субвенции

URL: http://data.gov.mk/dataset/5dde42e5-9b03-456e-95d1-1f83563a5a95/resource/29f4715e-cede-41a8-aae4-a09cfbacd5f3/download/procedura-za-subvencii.pdf

Процедура за одговорностите и должностите на вработените во Одделението за социјална заштита на Секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита во Општина Куманово, при спроведување на постапката

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Октомври 25, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Септември 9, 2020
Креирано на непознат
Формат PDF
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Процедура за субвенции
Опис Процедура за одговорностите и должностите на вработените во Одделението за социјална заштита на Секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита во Општина Куманово, при спроведување на постапката
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација