Проекции на емиисии на стакленички гасови до 2035 година - во CO2-eq

Проекции на емиисии на стакленички гасови до 2035 година - во CO2-eq

Прегледи

0

Преземања

2

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Проекции на емиисии на стакленички гасови до 2035 година - во CO2-eq
Опис

Проекции на емиисии на стакленички гасови до 2035 година - во CO2-eq

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Милена Стојановска
Е-пошта на одржувачот m.stojanovska@moepp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2019
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus