Просечно исплатена нето-плата по вработен, по ... Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/5fc5a7fa-9d87-406d-b5b4-4aef5d2e3976/resource/b05cadc6-d182-4196-9554-1fabd2b9bca5/download/netoplatapomeseci.csv

Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јули 22, 2020
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Опис Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-07-22T11:46:55.642445