Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци

Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци

Прегледи

0

Преземања

27

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Опис

Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Горан Киранџиски
Е-пошта на одржувачот goran.kirandziski@stat.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2019
Локација Скопје
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus