ПРЕГЛЕД на издадени решенија на инспекциски тела за вршење на технички преглед и периодични ...

ПРЕГЛЕД на издадени решенија на инспекциски тела за вршење на технички преглед и периодични испитувања на техничка опрема врз основа на Законот за техничката инспекција

Прегледи

30

Преземања

6

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов ПРЕГЛЕД на издадени решенија на инспекциски тела за вршење на технички преглед и периодични ...
Опис

ПРЕГЛЕД на издадени решенија на инспекциски тела за вршење на технички преглед и периодични испитувања на техничка опрема врз основа на Законот за техничката инспекција

Категорија/тема
  Одржувач Бојана Јосифовска
  Е-пошта на одржувачот bojana.josifovska@economy.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација http://www.economy.gov.mk/doc/2741
  Фреквенција постојано се ажурира
  Извор http://www.economy.gov.mk/doc/2741
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација Македонија
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
    коментари овозможени од Disqus