Правилник за еднократна парична помош

Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура и потребна документација за остварување на тоа право.

Прегледи

0

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Правилник за еднократна парична помош
Опис

Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош и помош во натура и потребна документација за остварување на тоа право.

Категорија/тема
  Одржувач
  Е-пошта на одржувачот
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus