Потрошена сирова вода од ЈКП Никола ... Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/aa51aab6-6e12-40cb-8668-9ed94d52abb2/resource/0dc5db4e-9751-4e71-a7c2-84f04edf8587/download/2019-potrosena-voda.xlsx

Испорачана сирова вода до комуналните претпријатија во Пробиштип, Свети Николе и Карбинци за водоснабдување и наводнување за 2019 година

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 11, 2020
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Потрошена сирова вода од ЈКП Никола Карев-Пробиштип, ЈКП Комуналец-Св.Николе и ЈКП Плачковица-Карбинци за 2019 година
Опис Испорачана сирова вода до комуналните претпријатија во Пробиштип, Свети Николе и Карбинци за водоснабдување и наводнување за 2019 година
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-11-11T11:13:01.762223