Поднесени барања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Вкупно поднесени барања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Прегледи

65

Преземања

9

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Поднесени барања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година
Опис

Вкупно поднесени барања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Катерина Даркоска
Е-пошта на одржувачот katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло АФПЗРР
Поврзан ресурс https://datagovmk.keitaro.app/dataset/a58cca0e-7b83-4b38-afa3-885521b3bea9/resource/f803c378-bc92-4a0a-a419-a396ea367473/download/2.1.5-.csv
Датум на издавање 12-11-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus