Планирани набавки 2020 Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/8e8a8fbe-9531-49e2-afeb-fdd7bbc2d3d6/resource/31b23cbf-c99c-4306-9b98-c5a4d1cef55e/download/-2020-5.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Планирани набавки 2020

Извор: Планирани набавки 2020

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2020
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Планирани набавки 2020
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-11-13T10:45:50.632412