Планирани набавки 2020

Планирани набавки 2020

Прегледи

0

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Планирани набавки 2020
Опис

Планирани набавки 2020

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Соња Солевска
Е-пошта на одржувачот sonja.solevska@dpi.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 13-11-2020
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus