Пазар на работна сила

Пазар на работна сила на квартално ниво од 2006 до 2017 година, а на годишно ниво од 2002 до 2017 година

Прегледи

29

Преземања

10

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Пазар на работна сила
Опис

Пазар на работна сила на квартално ниво од 2006 до 2017 година, а на годишно ниво од 2002 до 2017 година

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus