Табеларн приказ на надзори по закони и квартали за 2017

Табеларн приказ на надзори по закони и квартали за 2017

Прегледи

27

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Табеларн приказ на надзори по закони и квартали за 2017
Опис

Табеларн приказ на надзори по закони и квартали за 2017

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Славица Конуков
Е-пошта на одржувачот slavica.konukov@diz.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus