Годишен план за јавни набавки

URL: http://data.gov.mk/dataset/83d28e48-9b59-4482-969f-448fc6d249bc/resource/85bd2dff-b1a5-4e78-80d7-bea9038ac119/download/pjn-2019.xlsx

Табелата содржи податоци за план за буџет по квартали и вкупен годишен буџет за МТСП

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Отвореност

Причина
Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 7, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Creative Commons CCZero
Име Годишен план за јавни набавки
Опис Табелата содржи податоци за план за буџет по квартали и вкупен годишен буџет за МТСП
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација