Годишен план за буџет Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/464507a0-978a-4ad8-a90c-f2858944be68/resource/9cf085b0-a570-4d16-a44b-8a9334611543/download/sostojbabudget-2021-mtsp.xls

Табелата содржи податоци за план за буџет по квартали и вкупен годишен буџет за МТСП

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Отвореност

Причина
Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 11, 2021
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Creative Commons CCZero
Име Годишен план за буџет
Опис Табелата содржи податоци за план за буџет по квартали и вкупен годишен буџет за МТСП
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:37:14.509223