Годишен план за буџет

Табелата содржи податоци за план за буџет по квартали и вкупен годишен буџет за МТСП

Прегледи

39

Преземања

47

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Годишен план за буџет
Опис

Табелата содржи податоци за план за буџет по квартали и вкупен годишен буџет за МТСП

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Јасминка Тошевска
Е-пошта на одржувачот jtosevska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus