Годишен извештај

Податочниот сет содржи податоци за доставените извештаи од имателите на информации од јавен карактер

Прегледи

77

Преземања

34

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Годишен извештај
Опис

Податочниот сет содржи податоци за доставените извештаи од имателите на информации од јавен карактер

Категорија/тема
  Одржувач Оливер Серафимовски
  Е-пошта на одржувачот oliverserafimovski@komspi.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција годишно
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање 22-04-2019
  Локација Скопје
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
    коментари овозможени од Disqus