Регистар на лекари 2019 Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/ce6cb7b1-c09f-49f8-b69b-d149bd9c2018/resource/a3c848f5-a23e-4327-80be-7022afe873e5/download/-.xlsx

Регистар на лекари 2019

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Јуни 28, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Септември 20, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Регистар на лекари 2019
Опис Регистар на лекари 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:22:22.201500