Регистар Податоцитесе технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/ce6cb7b1-c09f-49f8-b69b-d149bd9c2018/resource/5b661887-685b-4189-b6bb-9b52eb8ace16/download/lekari.csv

Регистар

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Јуни 28, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Септември 27, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Регистар
Опис Регистар
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација success
Временска ознака на валидација 2020-02-20T14:21:58.292951