Приходи од социјални придонеси

Извршена наплата по социјални придонеси во 2019 година

Прегледи

0

Преземања

6

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Приходи од социјални придонеси
Опис

Извршена наплата по социјални придонеси во 2019 година

Категорија/тема Економија и финансии
Одржувач Стефанија Јовиќевиќ
Е-пошта на одржувачот Stefanija.Jovikjevikj@ujp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација http://www.ujp.gov.mk/mk/statistika/naplata/17/2019/4
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 05-10-2020
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus