Потрошена сирова вода за водоснабдување од ЈКП Комуналец Свети Николе за 2017 и 2018 година

Потрошена сирова вода (до филтер станица) од ЈКП Комуналец Свети Николе за водоснабдување.

Прегледи

13

Преземања

2

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Потрошена сирова вода за водоснабдување од ЈКП Комуналец Свети Николе за 2017 и 2018 година
Опис

Потрошена сирова вода (до филтер станица) од ЈКП Комуналец Свети Николе за водоснабдување.

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 18-04-2018
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus