РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/b4051aaf-dc8e-46b7-8869-5e7ce37e049f/resource/b8808997-d7a0-470b-8df7-55a545e61f52/download/-.xlsx

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Април 5, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Опис РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН И ЕЛЕКТРОНСКИ ОТПАД, БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација