Регистар на установи за социјална заштита

Регистарот содржи податоци за сите установи за социјална заштита во Р. Македонија

Прегледи

53

Преземања

19

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на установи за социјална заштита
Опис

Регистарот содржи податоци за сите установи за социјална заштита во Р. Македонија

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Љубица Зафироска
Е-пошта на одржувачот lzafiroska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор http://www.mtsp.gov.mk/registri.nspx
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus