Регистар на издадени овластувања и лиценци за изработка на рударски проекти за ...

Регистар на издадени овластувања и лиценци за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството

Прегледи

20

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на издадени овластувања и лиценци за изработка на рударски проекти за ...
Опис

Регистар на издадени овластувања и лиценци за изработка на рударски проекти за површинска и подземна експлоатација, преработка на минерални суровини и други рударски проекти од областа на рударството

Категорија/тема
  Одржувач Бојана Јосифовска
  Е-пошта на одржувачот bojana.josifovska@economy.gov.mk
  Права за пристап јавни
  Во согласност со
  Документација http://www.economy.gov.mk/doc/2290
  Фреквенција на секои три месеци
  Извор http://www.economy.gov.mk/doc/2290
  Јазик
   Друг идентификатор
   Потекло
   Поврзан ресурс
   Датум на издавање
   Локација Македонија
   Modified
   Верзија
   Забелешки за верзијата
   Е дел од
    Има дел
     spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
     коментари овозможени од Disqus