РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРАНСПОРТ НА НЕОПАСЕН ОТПАД

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРАНСПОРТ НА НЕОПАСЕН ОТПАД

Прегледи

0

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРАНСПОРТ НА НЕОПАСЕН ОТПАД
Опис

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ТРАНСПОРТ НА НЕОПАСЕН ОТПАД

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Милена Стојановска
Е-пошта на одржувачот milenacvetkovska11@gmail.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција непознато
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 18-01-2021
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus