РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ...

URL: http://data.gov.mk/dataset/efd0f9fa-7490-4969-b955-e465ebe30ec9/resource/35483b24-de1a-44f3-96f4-78528b6ede33/download/-.xlsx

РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Март 29, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 13, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД
Опис РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАД
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација