Регистар на стамбени згради и управители Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/6a578d25-e223-4855-8820-d16137667c33/resource/30b026ae-1e03-4911-a98c-a1461494f5cc/download/-2017-1-3.xls

Регистар на стамбени згради и управители

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 20, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Септември 10, 2020
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Регистар на стамбени згради и управители
Опис Регистар на стамбени згради и управители
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-09-10T07:42:00.007177