Регистар на Агенции за привремени вработувања

Регистарот содржи податоци за Агенциите кои нудат услуги за привремени вработувања

Прегледи

47

Преземања

36

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на Агенции за привремени вработувања
Опис

Регистарот содржи податоци за Агенциите кои нудат услуги за привремени вработувања

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Орхан Шерифи
Е-пошта на одржувачот osherifi@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор http://www.mtsp.gov.mk/registri.nspx
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 20-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus