РЕГИСТАР НА ЗАКОНИ ОД ДИГУ

РЕГИСТАР НА ЗАКОНИ ОД ДИГУ

Прегледи

16

Преземања

13

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов РЕГИСТАР НА ЗАКОНИ ОД ДИГУ
Опис

РЕГИСТАР НА ЗАКОНИ ОД ДИГУ

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач ЕМРЕ АГАИ
Е-пошта на одржувачот emre.agai@digu.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 12-12-2018
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus