Регистар за одобрена храна за посебна ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/39f2938d-bab2-4a68-bbdb-c4cbcaf1d419/resource/3e9de8a8-a244-42d7-aaa3-0eeda022005f/download/nutritivna-upotreba.csv

Регистар на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 20, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Декември 20, 2018
Креирано на непознат
Формат CSV
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Регистар за одобрена храна за посебна нутритивна употреба
Опис Регистар на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-02-20T13:36:51.384083