Регистар за одобрена храна за посебна нутритивна употреба

Регистар на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба

Прегледи

18

Преземања

12

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар за одобрена храна за посебна нутритивна употреба
Опис

Регистар на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба

Категорија/тема
  Одржувач Виолета Душкоска, Анушка Миновска
  Е-пошта на одржувачот vdushkoska@fva.gov.mk
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus