Регистар за одобрена збогатена храна

Регистар на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции

Прегледи

16

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар за одобрена збогатена храна
Опис

Регистар на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции

Категорија/тема
  Одржувач Виолета Душкоска, Анушка Миновска
  Е-пошта на одржувачот
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus