Организациони единици и вработени

Телефонски контакти на вработени

Прегледи

30

Преземања

1

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Организациони единици и вработени
Опис

Телефонски контакти на вработени

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Лазо Попоски
Е-пошта на одржувачот lazo.poposki@agencija.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација http://agencija.gov.mk/regionalcentars/
Фреквенција постојано се ажурира
Извор
Јазик
  • Македонски
  • Албански
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus