Извештај за финансиското работење на ЈП ХС ... Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/0546b185-6700-4b6b-a12d-ed7e5088829c/resource/9191da66-b834-453b-8ed8-e0387a633f6a/download/-2019-i-.xls

Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за 2019 година Квартално

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Декември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 11, 2020
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 година
Опис Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за 2019 година Квартално
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2020-11-11T10:27:13.970838