Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2018 година

Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за 2018 година Квартално

Прегледи

16

Преземања

3

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2018 година
Опис

Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за 2018 година Квартално

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 14-05-2018
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus