Основни макроекономски индикатори на Република Македонија

Основни макроекономски индикатори на Република Македонија 2001-2016

Прегледи

19

Преземања

2

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Основни макроекономски индикатори на Република Македонија
Опис

Основни макроекономски индикатори на Република Македонија 2001-2016

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
Одржувач
Е-пошта на одржувачот nedzati.kurtisi@finance.gov.mk
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција месечно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus