Обработени жалби во февруари 2020

URL: http://data.gov.mk/dataset/0ff2d4eb-505d-403f-82fe-be3f70ca3c05/resource/875fe2d7-f886-445a-8d1d-44966827cd75/download/-2020.xlsx

Обработени жалби во февруари 2020

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 2, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Март 11, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Обработени жалби во февруари 2020
Опис Обработени жалби во февруари 2020
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација